Stichting OVSM

"Samen voor kwaliteit"

Welkom bij Stichting OVSM. Een stichting die zich toelegt op het constant ontwikkelen en optimaliseren van de kennis en kunde van onze aangesloten schoonmaakadviseurs.

De naam OVSM staat voor Opleiding Vakbekwaam Schoonmaak Makelaar. Een vereniging waar adviseurs binnen de Nederlandse en Belgische schoonmaakmarkt lid van kunnen worden.

Met een actieve en betrokken groep leden streven wij naar de hoogst mogelijke kwaliteit voor het verlenen van adviesdiensten binnen de schoonmaak.

Stichting OVSM

"Opleiding Vakbekwaam Schoonmaak Makelaar"

Doelstelling

De Stichting OVSM stelt zich ten doel, om met inachtneming van het algemeen belang, de kennis en kunde van de makelaardij in de schoonmaakdienstverlening te vergroten. De Stichting OVSM tracht dit doel te bereiken door opleidingen en voorlichting te verzorgen. Aan de opleiding Vakbekwaam Schoonmaak Makelaar is een examen verbonden waarmee een certificaat ‘Vakbekwaam Schoonmaak Makelaar’ kan worden behaald. Dit certificaat heeft een geldigheid van 4 jaar.

De schoonmaakmakelaars welke zijn aangesloten bij de Stichting OVSM hebben een gekende staat van dienst omtrent het aanbesteden, adviseren en beheren van schoonmaak. Staat u aan de vooravond van een aanbesteding, laat u zich graag kundig adviseren en wilt u meer informatie over het gecertificeerde makelaarsschap of de stichting? Neem dan contact op en wij informeren u graag.

Aanleiding en Motivatie

De schoonmaakbranche kent een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers, met een aanzienlijk aantal leverancier. Er vinden veel aanbestedingen plaats, zowel publiek als privaat, op basis van verschillende contractvormen. Elke opdrachtgever heeft zijn eigen specifieke eisen en wensen. Elke leverancier heeft een eigen manier van uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast zijn veranderende wetgeving en economische ontwikkelingen voortdurend van invloed op de eisen en wensen van opdrachtgevers, maar ook de mogelijkheden van leveranciers. Deskundig en betrouwbaar advies bij het doorlopen van een schoonmaakaanbesteding en/of het inrichten van goed beheer is hierbij van grote waarde. Stichting OVSM wil met haar opleidingen, voorlichtingen en certificering bijdragen aan een brede en actuele kennis van de schoonmaakmakelaar, zodat deze in staat is professioneel te acteren binnen deze dynamische markt.

Onze certificeringsregeling waarborgd deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van adviseurs in de schoonmaakdienstverlening.

Certificering

Vakbekwaam Schoonmaak Makelaar

Gecertificeerd Makelaar

De stichting OVSM ziet de kennis en kunde van haar leden als hoogste prioriteit. Ieder lid dient zodoende eerst een gerichte opleiding te volgen en deze af te ronden door middel van het positief afleggen van een examen. Met deze regeling tot certificering worden de essentiële uitgangspunten van het makelaarschap, namelijk deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid, gewaarborgd. De deelnemers van de stichting zijn verplicht een certificaat te behalen.

Geldigheid

Het certificaat kent een maximale geldigheidsduur van 4 jaar. Na deze periode dient opnieuw een examen te worden afgelegd, dan wel aangetoond te worden dat men gedurende de genoemde periode elk jaar voldoende studiepunten heeft behaald, onder andere door het bijwonen van bijeenkomsten welke door Stichting OVSM worden georganiseerd.

Opleiding

De stichting OVSM kan u begeleiden middels een opleidingstraject. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen.

Eigen Verklaring

"Wij werken in lijn met de Code"

Verantwoord en professioneel

De Stichting OVSM stelt zich ten doel om, naast het borgen en optimaliseren van de kennis en kunde, te streven naar verantwoord en professioneel handelen van haar leden. Onze leden voorzien vele opdrachtgevers van gerichte adviezen en begeleiding binnen aanbestedingstrajecten en contractbeheer. Stichting OVSM streeft ernaar haar leden deze invloedrijke en cruciale rol zo in te vullen dat verantwoord marktgedrag van zowel de leden als de opdrachtgever continue wordt nagestreefd.

Onze leden vervullen op deze wijze een belangrijke rol binnen de totale organisatie en optimalisatie van de schoonmaak van de opdrachtgever. Het belang van deze rol vraagt ook om een kritische houding ten aanzien van verantwoord en duurzaam werken met elkaar. Onze leden dienen zodoende zonder enig voorbehoud akkoord te gaan met de "Code Verantwoordelijke Marktgedrag Schoonmaak- en glazenwassersbranche".

Naast het ondertekenen van "de Code", dienen de leden van de Stichting OVSM zich tevens de conformeren aan onze gedragscode. Deze gedragscode ziet toe op het naleven van enkele basisprincipes welke de Stichting OVSM van cruciaal belang acht bij het uitoefenen van de makelaarsdiensten. Klik hier voor de gedragscode OVSM.

Nieuws & Agenda

Nieuwsberichten

10 januari 2014: Wij willen Maaike Schmelling en Wilco van Unen van Intexso Adviesbureau B.V. van harte feliciteren met het behalen van hun certificaat Vakbekwaam Schoonmaak Makelaar!

Opleidingsrooster en bijeenkomsten

2014-01-06: Opleidings- en certificeringsgroep 14A, geen plaatsen beschikbaar

2014-03-10: Opleidings- en certificeringsgroep 14B, plaatsen beschikbaar

Contact

Stichting OVSM

Statutaire zetel

De Oude Munt 31
3824DH Amersfoort

Email

Telefoon

06 29 05 22 58

KvK-nummer

59698993

Samenstelling bestuur

Dhr. E.B. Boomsma, voorzitter

Dhr. S.H.J. van der Vinne, secretaris

MSc. B.J. van Velden, bestuurslid